DR MANUSteril - zdjecie glowne
Alkoholowy produkt dezynfekujący

DR MANUSteril

  • Nie wymaga spłukiwania wodą
  • Łagodny dla skóry rąk
  • Nie wymaga barwników i substancji zapachowy
  • Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 7802/19

Produkt płynny na bazie alkoholi do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni mających jak i nie mających kontaktu z żywnością, w zakładach przemysłu rolno-spożywczego, kuchniach zbiorowego żywienia.

Produkt stosowany do dezynfekcji powierzchni materiałów wyposażenia i mebli odpornych na działanie alkoholi w obiektach publicznych i przemysłowych.

 

OPAKOWANIE
Rozpylacz: 13 x 750 ml Kod: 14400007
Butelka: 15 x 750 ml Kod: 14400007
Butelka: 13 x 1 L Kod: 1440001
Kanister: 4 x 5 L Kod: 1440005
ZAPYTAJ O PRODUKT